Contact

Onderwijs

De onderwijswereld is volop in beweging. Zowel vanuit de politiek, het bedrijfsleven, als vanuit de studenten zelf worden in toenemende mate eisen gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs en met daaraan gekoppeld het verstrekken van de benodigde informatie op het gewenste moment.

Politiek
Vanuit de politiek wordt in toenemende mate eisen gesteld aan het rendement dat onderwijsinstellingen moeten halen met betrekking tot het aantal geslaagde studenten. De financiering van studenten is (voor een deel) gekoppeld aan het behalen van een diploma/certificaat.  Vroegtijdige School Verlaters (VSV’s) is een actueel thema binnen onderwijs. Hoe zorgen instellingen er voor dat studenten een opleiding volgen die ook past binnen de mogelijkheden van de student. Het invoeren van nieuwe kwalificatie dossiers (binnen de MBO wereld) en het invoeren van keuze delen, doen een groot beroep op zowel onderwijs als bedrijfsvoering. Prestatieafspraken en daaruit voortvloeiende veranderprogramma’s moeten in het WO en HBO zorgen voor hogere studiesuccessen. Daarbij wordt de financiering van studenten door OCW DUO meer en meer gekoppeld aan de studieduur.

Bedrijfsleven
Ook het bedrijfsleven stelt eisen aan afgestudeerde studenten. Zijn ze voldoende voorbereid op de praktijk? Sluit de theorie wel voldoende aan bij de praktijk van vandaag de dag? Binnen het MBO wordt het geleerde in praktijk van steeds groter belang. Opleidingen in het WO en HBO behoren een sterk onderzoeksprofiel met aandacht voor valorisatie te hebben. En hebben de studenten van tegenwoordig wel de juiste arbeidshouding? Daarnaast is voor alle onderwijsinstellingen het vinden van goede stages een forse uitdaging. Het aantal benodigde stageplaatsen is immers gekoppeld aan het aantal studenten dat toegelaten is voor de betreffende opleiding.
Samenwerking met het bedrijfsleven is dus van groot belang. Co-creatie tussen de verschillende partijen neemt toe. Dit vraagt vaak om digitale werkomgevingen, waarbinnen deze samenwerking gestalte gegeven kan worden. Hiermee wordt een groot beroep gedaan op de ICT afdeling van de onderwijsinstelling.

Student
Studenten worden steeds mondiger en weten steeds meer wat ze willen. Thema’s als Bring Your Own Device (BYOD), Anytime & Anywhere en Eenvoud bepalen - naast de kwaliteit van het onderwijs - steeds meer de mate van tevredenheid van de studenten. Hospitality – denk aan schoon, veilig en gastvrij – krijgt steeds meer aandacht. Een eenvoudige en snelle manier om aan de voor de student relevant informatie te komen is essentieel. Roosterwijzigingen, studieresultaten en aandachtsgebieden moeten op een dienblad worden gepresenteerd. En natuurlijk persoonlijk en direct, zodat er niet eerst allerlei informatie doorgeploegd hoeft te worden die de student niet interessant vindt.

Arlande helpt
Hoe pak je als onderwijsinstelling bovenstaande op? Hoe zorg je ervoor dat de juiste prioriteiten gelegd worden? Hoe wordt er voldoende grip op de projecten gehouden. Hoe hou ik onderwijs en de ondersteunende diensten op één lijn? Waar kan ik de samenwerking zoeken met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Arlande heeft in de realisatie van bovenstaande uitdagingen ervaring bij tientallen MBO’s, HBO’s en universiteiten. Door gebruik te maken van best practices kan snel tot resultaat gekomen worden. Arlande helpt!

Informatievoorziening in het Onderwijs

Een informatievoorziening kan worden gezien als de bloedsomloop van een onderwijsinstelling. Het vormt de werkzaamheden die zich bezighouden met het...

Digitalisering in het onderwijs

De afgelopen 30 jaar is er in wezen niet heel veel veranderd aan de wijze waarop er les gegeven wordt...

Bedrijfsvoering in het onderwijs

Hoe kan digitalisering bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en een hogere klanttevredenheid? Hoe draagt hospitality...

Masterclass Opdrachtgeverschap in het onderwijs

Eigenlijk maakt het niet zo veel uit: zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs komt het er op aan...

Onderwijslogistiek

Er is veel veranderd binnen het onderwijs. Het concept van een klas studenten met één onderwijsprogramma is niet meer van deze...

Regievoering op verandering in het onderwijs

Wordt u als CvB, RvB of directeur ook geconfronteerd met de constante stroom aan veranderingen in het onderwijs? Hoe zorgt u...

Vraagarticulatie in het onderwijs

Om te komen tot een passende informatievoorziening groeit binnen het onderwijs de behoefte aan een goede samenwerking tussen Onderwijsdirecties en...