Contact

Media

Media

Binnen de mediabranche vinden grote veranderingen plaats. Het steeds groter wordende media-aanbod en de digitalisering in de media zorgen ervoor dat het onderscheid tussen verschillende distributiekanalen aan het vervagen is. Krant, tv en radio gaan steeds meer op elkaar lijken en de consument heeft op verschillende manier toegang tot deze kanalen. Films en nieuws worden tegenwoordig via het internet bekeken, op het moment dat de consument wilt. Technische ontwikkelingen en individualisering beïnvloeden de opkomst van betaalde tv en het internet.

Uitgevers van publiekstijdschriften en dagbladen dienen versneld in te spelen op nieuwe mediatechnologie en de druk op abonnementen- en advertentieomzet. Publieke omroepen kampen juist weer met onzekerheden over hun bestaansrecht, samen met de kansen voor nieuwe verdienmogelijkheden. De commerciële omroepen daarentegen ondervinden weer bedreigingen van nieuwe, internationale en online toetreders.

Publiekstijdschriften & dagbladen
Oplages dalen, titels verdwijnen, de mediabestedingen lijken steeds verder te krimpen. Ondanks dat de digitalisering de omzetontwikkeling van uitgevers onderdrukt, ligt hier toch de uitdaging. Uitgevers gaan op zoek naar manieren om kosten te onderdrukken, totdat uiteindelijk het omslagpunt naar grotendeels digitaal bereikt is. Op deze manier kunnen zij aan de stijgende vraag van e-books en kranten voldoen.

Televisie
Digitale televisie is in het afgelopen jaar enorm gegroeid en heeft daarmee een aandeel van 75% verworven op de televisiemarkt. Dat komt onder andere door de triple play-aanbiedingen, waarbij digitale televisie wordt aangeboden in combinatie met telefonie en internet. Video On Demand (VOD) gaat in de toekomst een grot rol spelen. VOD is namelijk ook voor de smartphone en voor tablets beschikbaar. Voor bedrijven betekent dit een aantrekkelijke uitdaging, waardoor ze graag toetreden tot deze markt.

Radio
Ook de radiosector kent een toename in gebruik. Het weekbereik is de afgelopen jaren met ongeveer 7% gestegen. Het aanbod van kanalen neemt toe, waardoor het voor consumenten steeds makkelijker wordt om de radio te luisteren. Jongere luisteraars (13-34 jaar) zijn de meest device-onafhankelijke luisteraars: zij luisteren op veel verschillende manieren radio. Nieuwe toetreders zoals Spotify en Google Play zien hier hun kansen.

De ontwikkelingen in de media gaan erg snel. Vooral de ontwikkelingen op het gebied van online en mobiele mediatechnologie - en het veranderend consumptiegedrag dat daar op volgt - zorgen voor kansen en bedreigingen voor bestaande spelers.

Arlande helpt
Arlande onderkent de noodzakelijke veranderbehoefte in de mediabranche. Flexibiliteit oftewel 'agilibility', de snelheid waarin een organisatie zich kan aanpassen, is crusiaal in deze branche. Een flexibel en toekomstgericht informatiebeleid en bijbehorende informatievoorziening zorgt daarvoor. Arlande helpt!

 

Oplossingen met opdrachten

NDC: Ontwerpfase PPM

Door de afnemende en vergrijzende abonnementenstand, was NDC genoodzaakt een nieuwe koers in te zetten, waarbij nieuwe doelstellingen moesten worden geformuleerd.

Jan Bloem
Inrichten en starten PPM | Consultant en coach