Contact

Industrie

Industrie

De waarde van de industriële productie steeg vorig jaar enorm. De industriesector in Nederland levert elk jaar een grote bijdrage aan de export in Nederland. Op de binnenlandse markt heeft de industriesector baat bij het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen. Ook de stijging van de particuliere consumptie is een voordeel voor de sector. In de industriesector zijn verschillende nationale en internationale trends merkbaar.

Duurzaamheid
Steeds meer komt de nadruk te liggen op efficiënter produceren. Men verwacht een grotere output van hoge kwaliteit, waarbij minder resources nodig zijn. Duurzaamheid is de nieuwe norm. Deze aandacht voor duurzaamheid komt niet enkel voort uit ideële motieven, maar is ook het gevolg van de eindigheid van natuurlijke hulpbronnen.

Globalisering
De concurrentie in internationale markten wordt steeds sterker en de eisen van afnemers steeds groter. Industriële bedrijven zijn zich hiervan bewust en voelen de noodzaak om actief deel te nemen in de concurrentiestrijd. Het is cruciaal dat bedrijven innovatief blijven, om op deze manier extra vraag te genereren. Verder is het voor Nederlandse bedrijven interessant om zich te focussen op landen, waarin een groei in consumenten zichtbaar is (Azië, Latijns-Amerika en Afrika).

Kennis
Voor de ontwikkeling van complexe en innovatieve producten is steeds meer een hoop technische kennis nodig. Deze kennis is niet altijd in huis, waardoor men genoodzaakt is samen te werken. Naast de focus op productiecapaciteit, dient er ook gefocust te worden op het investeren in competenties. Hierbij kan aansluiting bij opleidings- en kennisinstituten helpen om nieuwe kennis te genereren.

Overige trends in de industriesector

  • Opkomst ‘smart industry’ concepten;
  • Ketenoptimalisatie door samenwerking op het vlak van zowel productie als productontwikkeling;
  • Investeringen in R&D en netwerksamenwerking door snelle veranderingen;
  • Gedeeltelijk uitbesteding van productie naar lagelonenlanden;

Kansen en bedreigingen in de industriesector

  • Klantfocus: (ultra)-korte levertijden, specialisatie en flexibiliteit;
  • Toevoegen van dienstverlening aan producten zoals montage, onderhoud en training;
  • Productiviteitsverhoging en kostenbesparing door innovatie en automatisering;
  • Volatiliteit grondstof- en energieprijzen beïnvloedt marges;
  • Aanhoudend tekort aan echte vakkrachten.

Arlande helpt
Arlande onderkent de noodzakelijke veranderbehoefte in de industrie. Flexiblisering in deze sector zorgt voor het resultaat. Anyplace, anywhere en anytime moet informatie beschikbaar zijn om internationaal een sterke speler te kunnen zijn. Een passend informatiebeleid en bijbehorende informatievoorziening is cruciaal. Arlande helpt!

 

Oplossingen met opdrachten

PANalytica: Aansturen projectenroadmap

Binnen PANalytical was er behoefte aan verandering op het gebied van ICT. Voorheen was er onvoldoende inzicht en overzicht in de opbouw van de ICT infrastructuur. Benodigde wijzigingen zijn geclusterd als samenhangende projecten en in een projectroadmap vastgesteld. Binnen deze projectroadmap zijn 13 projecten gedefinieerd.

 
PANalytical: ICT infrastructuur wijziging

Binnen PANalytical was er behoefte aan verandering op het gebied van ICT. Voorheen was er onvoldoende inzicht en overzicht in de opbouw van de ICT infrastructuur. Ook de zekerheid met betrekking tot toekomstbestendigheid en wendbaarheid was onvoldoende. De ICT infrastructuur vormde een belemmering op de voortgang van verschillende business projecten.

 
PANalytical: Veranderingsprogramma met IT implementatie

Arlande is gevraagd om tijdelijk de verantwoordelijkheid  te nemen voor de definitie en start van een veranderingsprogramma voor het implementeren van een nieuw business proces met ondersteunend IT landschap.

 
Heineken: Implementatie Microsoft SharePoint

Heineken International is in 2011 gestart met de uitfasering van Lotus Notes en verschillende andere applicaties en de implementatie van Microsoft SharePoint op een geheel nieuw hardware platform