Contact

Financieel

Financieel

De financiële sector is in Nederland een belangrijke sector. In de financiële sector bestaat een onderverdeling in banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediaire dienstverleners. De omvang van deze organisaties loopt zeer uiteen. Zo bestaan er multinationale banken, verzekeraars en grote advieskantoren, waar kleine adviesbureaus tegenover staan. Steeds vaker is te zien dat banken en verzekeraars op strategisch niveau los van elkaar gaan werken, waardoor men het ‘bank-verzekeringsmodel’ los laat. Echter, verwacht mag worden dat deze trend weinig gevolgen zal hebben voor de distributie van financiële producten. 

In de financiële sector zijn verschillende trends zichtbaar, die van invloed kunnen zijn op de bedrijfsvoering in organisaties. 

Online banking 
Steeds meer consumenten hebben een tablet of smartphone, waarmee ze snel en gemakkelijk hun bankzaken willen regelen. De uitdaging voor banken en verzekeraars is om hier optimaal op in te spelen. Daarnaast hebben zij te maken met nieuwe concurrentie, zoals bijvoorbeeld online betaaldiensten als Paypal. Tevens ontstaan er ook nieuwe mobiele betaalvormen, zoals Apple Pay en Google Wallet. Deze technologische ontwikkelingen leiden ertoe dat er steeds meer nieuwe spelers toetreden. Voornamelijk de bedrijven die inspelen op de technologische veranderingen en de beweging naar online banking, zien hun kansen in de financiële sector. Verwacht wordt dat er meer strategische samenwerkingsverbanden komen met als doel schaalgrootte creëren en het voorkomen van consolidatie in de sector.

Vertrouwen herstellen
Het vertrouwen in de financiële sector is door de crisis flink beschadigd. Het herstel van het vertrouwen bij de consument en het behouden en opbouwen van sterke en vertrouwde merken vormen belangrijke uitdagingen voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Om dit vertrouwen weer terug te winnen moeten financiële organisaties het klantenbelang weer expliciet voorop plaatsen. Ze moeten ervoor zorgen dat hun risicobeheer weer op orde is en dat zij over voldoende competenties beschikken; permanente educatie en inspelen op veranderingen is cruciaal!

Beleidsveranderingen
De crisis heeft duidelijk gemaakt dat de regulering en het toezicht op de financiële sector aanpassingen behoeven. Aspecten hierbij zijn het functioneren van toezichthouders, het meten en reguleren van risico’s, interne governance, internationale coördinatie van beleid en de rol van de overheid.

Werkgelegenheid
Door de financiële crisis staat de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening onder druk. Dankzij omvangrijke overheidssteun is de sector weliswaar overeind gebleven, maar veel bedrijven zijn met ingrijpende reorganisaties bezig, die veel banen zullen kosten. 

Arlande helpt
Arlande is door haar ervaring in de financële sector in staat om organisaties in deze sector bij de vele veranderingen te ondersteunen. De managers van Arlande dragen vooral bij aan deze veranderingen door het inzetten van interim project- en interim managers, informatievoorziening en -management. Arlande helpt!

 

Oplossingen met opdrachten

Rabobank: Managed Printing

Arlande heeft een rol gespeeld in het programma Managed Printing, waarbij lokale banken hun bestaande mix van meerdere merken printers en kopieerapparaten inruilden en over gingen op gecertificeerde Canon hybride printers volgens een managed (op afstand) concept.

 
NIBC: Functie gerelateerde toegang informatiesystemen

 De Interne accountantsdienst van NIBC heeft de bedrijfsvoering getoetst aan relevante wet- en regelgeving op het gebied van toegang tot informatie system. Aan de hand hiervan zijn verschillende maatregelen opgesteld. Om deze betreffende maatregelen te realiseren is een project opgestart. De maatregelen gelden hierbij voor alle vestigingen van de bank (Den Haag, Londen, Brussel en Frankfurt).