Contact

Energie

Energie

De energievoorziening staat voor grote veranderingen, welke leiden tot onzekerheden in de energiesector. Steeds meer ligt de focus op het zoeken van een energievoorziening die zorgt voor een duurzaam en betaalbaar energiesysteem. Een goede samenwerking met burgers, bedrijven en overheid is hiervoor noodzakelijk.

Energieverbruik daalt
De energiesector heeft gemerkt dat bij bedrijven en huishoudens een daling in energieverbruik is ingezet. Ook in de industriesector is het brandstofgebruik gedaald. De afname van energieverbruik bij huishoudens is voornamelijk een gevolg van zuinigere huizen en huishoudelijke apparaten. Bij bedrijven is deze daling in energieverbruik het gevolg van de economische stagnatie.

Samenhang door Energieakkoord voor duurzame groei
De veranderingen in het energieverbruik zijn een voortzetting van het energieakkoord voor de duurzame groei dat is gesloten. Dit akkoord omvat een groot aantal acties op het gebied van besparing op de energievoorziening, hernieuwbare energieproductie, stimulering van investeringen en werkgelegenheid. Onderdeel hiervan is hoe het tempo van besparing op de energievoorziening verhoogd wordt, en hoe een aandeel van 14% hernieuwbare energie in 2020 bereikt gaat worden met wind op land, wind op zee, meestoken van biomassa en andere opties.

Besparing op de energievoorziening
Steeds meer wordt de aandacht gevestigd op energiebesparing. Nederlandse consumenten worden zich steeds bewuster van de gevolgen die het energieverbruik heeft voor het klimaat. Door inzicht te krijgen in hun gebruik op de energievoorziening, door middel van de slimme meter en het indicatief energielabel, hebben zij het gevoel hun steentje bij te kunnen dragen. Daarnaast worden nieuwe woningen, huishoudelijke apparaten en vervoersmiddelen steeds zuiniger. Niet alleen de consument zet zich hiervoor in, maar ook verenigingen van eigenaren, bouwbedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente zijn steeds actiever op het gebied van besparing op de energievoorziening. Naast de gevolgen voor het milieu en kostenbesparingen, is ook maatschappelijke verantwoordelijkheid en energie-onafhankelijkheid steeds meer een reden voor burgers om te besparen.

Met besparing op de energievoorziening in gedachte, is de consument steeds meer geïnteresseerd in zonnepanelen en de aanschaf van een elektrische auto. Voor beide geldt dat er een stijgende lijn in aanschaf is te zien.

Veranderingen in energiesector
Veranderingen zijn dus noodzakelijk in de energiesector. De ontwikkelingen in energieverbruik en het toenemende bewustzijn zijn zichtbaar. Hoewel de effecten nog klein zijn, wordt verwacht dat de gevolgen voor de energiesector op de lange termijn groot zijn.  

Arlande helpt
Het aansturen van veranderingen vereist in vele gevallen een ander soort management aandacht dan de aansturing in de lijn. Veranderingen worden ondergebracht in een programma of project. Soms wordt door organisaties een aparte regie-organisatie met eigen mandatering en procuratie ingericht, een soort van steunstructuur voor de lijn. Arlande ondersteunt organisaties hierbij. Arlande helpt!

 

Oplossingen met opdrachten

Electrabel: Manager Programma Office

Electrabel is onderdeel van GDF SUEZ Energie Nederland, de grootste energieproducent van Nederland. Binnen Electrabel Retail/ GDF SUEZ was niet voldoende overzicht en controle op de projecten en changes. Arlande is gevraagd om een PMO op te zetten, zowel voor Electrabel Retail als voor heel Marketing & Sales GDF SUEZ.