Contact

NIEUWS

Berichten

07-04-2020 Microsoft Teams in de lucht! En nu...?

Veel organisaties hebben de afgelopen weken de eerste ervaringen opgedaan met Microsoft TEAMS. Alles is ontzettend snel opgestart. Complimenten daarvoor. Nu de eerste uitdagingen zijn overwonnen, is het belangrijk om goede afspraken te maken voor het gebruik van MS-teams om het onderlinge samenwerken, de productiviteit en performance optimaal te benutten.

Lees meer
31-03-2020 Hoe te handelen in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

De verwachting is dat tienduizenden zzp’ers gebruik maken van de TOZO. Binnen maximaal vier weken moet jouw gemeente een aanvraag in het kader van de TOZO afhandelen. Dit is veel korter dan wat je gewend bent in het primaire proces van Werk en Inkomen.

Lees meer
26-03-2020 Continuïteit als leidend principe

Het zijn gekke tijden. Als we al dachten na de carnavalsperiode tijd te hebben om achterstanden weg te werken; vergeet het maar. We zijn net als de rest van de wereld in Nederland geconfronteerd met een pandemie die zijn weerga niet kent in de recente geschiedenis. Aanvankelijk was de verspreiding van het Coronavirus ver weg in China, maar onze werkelijkheid is vandaag totaal anders. Tijd dus voor een paradigma-shift.

Lees meer
26-03-2020 KEEP CALM, BE WENDBAAR

Sinds een paar weken wordt de wereld gedomineerd door de uitbraak van het corona-virus. Horeca is gesloten, onderwijs wordt op afstand gegeven, een bezoek aan verzorgingstehuizen is niet meer toegestaan. Het dagelijks leven van iedere burger is op dit moment totaal anders ingericht en onzekerheid heerst. Dit brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee voor overheidsorganisaties.

Lees meer
25-03-2020 Arlande Adoptie en Change Management Partner van Microsoft voor onderwijs, (lokale) overheid en groot mkb

Het succes van een goede implementatie van nieuwe technologie valt of staat met het zorgen voor juiste adoptie van die nieuwe technologie. Microsoft Nederland is hier al een aantal jaar actief mee bezig en heeft een programma ontwikkeld dat Adoptie en Change Management heet. In dit programma zitten een klein aantal geselecteerde bedrijven die kennis, kunde en ervaring hebben van het drijven van adoptie.

Lees meer
20-03-2020 Online samenwerken, het nieuwe werken

Door het corona virus, staat op dit moment de wereld op z’n kop. Iedereen heeft digitale transformatie als prioriteit 1 staan. Zo ook schakelt het onderwijs over op digitaal werken, leren op afstand en werken op afstand. Dit vraagt voor onderwijsinstellingen de nodige inspanningen om ‘het systeem’ aan de gang, in de lucht te krijgen en vervolgens te houden.

Lees meer
20-03-2020 Gratis Handleidingen voor gebruik Microsoft Teams

Onderwijsinstellingen schakelen snel om het primaire proces van onderwijs goed door te laten lopen. Veel instellingen maken daarbij gebruik van Microsoft Teams.

Lees meer
20-03-2020 Eerste hulp bij Microsoft Teams in het primair onderwijs

‘Het wordt tijd dat we nu Teams gaan inzetten’, aldus de directeur van een PO-instelling die op 37 locaties basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aanbied in de Randstad. Maar hoe dan?! Het actief gebruiken van Teams is voor veel organisaties een extra uitdaging. ‘Oh ja, Teams’ zei een collega, ‘dat hebben we gehad in de training O365’. In gesprek met andere collega’s kwam naar voren dat Teams bekend is, maar niet gebruikt werd. Tijd voor actie dus!

Lees meer
20-03-2020 Examinering crisismanagement

Toetsen en examinering zijn de komende maanden cruciale activiteiten voor afronding van het schooljaar. Een grote uitdaging waar je als instelling tijdens deze Corona periode mogelijk mee geconfronteerd wordt is de continuïteit van het examineren. Het komt veel voor dat de informatievoorziening en organisatie van examinering decentraal wordt opgepakt. Hierdoor zijn de benodigde gegevens op centraal niveau niet volledig beschikbaar of voldoende transparant. Dit vormt een belemmering...

Lees meer
19-03-2020 Arlande Virtueel Overleggen - do's and dont's

Wij overleggen bij Arlande al langere tijd virtueel en herkennen deze uitdagingen ook. Daarom hebben wij de do's en dont's van virtueel overleggen op een rijtje gezet. Wij merken zelf dat met deze tips, virtueel overleggen een stuk makkelijker gaat. Hopelijk kun je er je voordeel mee doen.

Lees meer

Pagina's