Contact

NIEUWS

Berichten

01-07-2020 Peter van Schie, de eerste Arlandiaan met pensioen!

Vandaag gaat onze Peter van Schie na veertien jaar Arlande uit dienst om samen met zijn vrouw Trudy van zijn pensioen te genieten. Het is hem van harte gegund! Voordat we Peter laten gaan, willen we graag in dit artikel met hem terugblikken op zijn werkzame leven bij Arlande. Daarover kunnen we een boek schrijven, en misschien gaan we dat ook nog gewoon doen.

Lees meer
30-06-2020 Digitaal examineren zonder proctoring? Het kan!

Donderdag 4 juni jl. organiseerde Arlande samen met NHL Stenden een virtuele kennissessie digitaal toetsen in het hoger onderwijs. Aan de sessie namen zestien professionals van elf verschillende hbo-instellingen deel, variërend van directeur bedrijfsvoering tot functioneel beheerder toetsen.

Lees meer
23-06-2020 Van crisissituatie naar het nieuwe normaal

In dit artikel interviewen we onze collega Ruben van Twillert, interim bestuursadviseur bij Duo+ (uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen) over de gevolgen van de coronacrisis voor de organisatie. Vragen zijn onder andere wat de crisis betekent voor de medewerkers en wat voor gevolgen dat heeft voor de manier van leidinggeven. En wat is er geleerd van de crisis? In dit interview lees je de antwoorden. 

Lees meer
19-06-2020 Impact Matters & Arlande slaan handen ineen om werelden samen te brengen

Arlande is sinds begin 2020 verbonden aan Impact Matters. Als partnerbedrijf geeft Arlande haar medewerkers de kans een maatschappelijk bijdrage te leveren, hun kennis op een andere manier in te zetten en om mooie en waardevolle ervaringen op te doen. Medewerkers die iets extra’s willen doen, kunnen zich aanmelden om een project voor Impact Matters op te pakken.

Lees meer
11-06-2020 Uitslag enquête digitalisering in relatie tot flexibilisering van het mbo en hbo

Digitaal werken op afstand is ‘het nieuwe normaal’ bij onderwijsinstellingen geworden. Aangezien het gebruik van digitale hulpmiddelen een grote rol speelt bij de flexibilisering van het onderwijs wil Arlande onderwijsinstellingen actueel inzicht geven in de relatie tussen digitalisering en flexibilisering. Recent werd daartoe een enquête in het mbo en hbo uitgevoerd. 

Lees meer
05-06-2020 Op weg naar wendbaarheid download de whitepaper

Organisaties hebben zich in de maanden na het uitbreken van COVID-19 voornamelijk gefocust op het in de lucht houden en het op de omstandigheden aanpassen van het primaire proces. Logisch! Maar na een periode van (voornamelijk) thuiswerken, nieuwe manieren van werken en een nieuwe balans vinden is nu de tijd aangebroken om de draad weer op te pakken. Ga je als organisatie terug naar hoe je het altijd deed of ga je dingen anders doen?

Lees meer
28-05-2020 Met verandervermogen kom je er weer bovenop!

‘Verandering is de enige constante in een organisatie.’ Wie kent deze uitspraak niet. Hoe zorgen wij ervoor dat we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hoe creëren we toegevoegde waarde?

Lees meer
22-05-2020 Doorlooptijdverkorting van bestuurlijke besluitvorming | Een verbetermethode op basis van Lean principes

Gemeentelijke bestuurlijke besluitvormingsprocessen kunnen complex zijn en lange doorlooptijden hebben waar veel afdelingen, personen en systemen bij betrokken zijn. Doorlooptijden van 40 dagen voor besluitvorming in het college van B&W tot 60 dagen voor de gemeenteraad zijn geen uitzondering. Daarnaast spreken bestuurders vaak uit dat de kwaliteit van de besluitvorming ‘beter’ kan, waarbij niet altijd duidelijk is wat daar mee bedoeld wordt.

Lees meer
05-05-2020 De overheid in 2030

Om maar met de deur in huis te vallen: in het jaar 2030 is de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten aan bewoners en ondernemers spectaculair verbeterd! Vragen van burgers over overheidsregelingen kunnen snel en juist worden beantwoord en bijvoorbeeld het verlenen en handhaven van een vergunning op de manier zoals wij dat nu kennen, is een hopeloos verouderd proces. Het lijkt een kwestie van tijd maar de kwaliteit van bedrijfsvoering van gemeenten gaat omhoog; let maar op! 

Lees meer
24-04-2020 Gratis Handleiding voor gebruik Microsoft Teams in de Overheid

Wanneer je werkt bij de overheid ben je op dit moment wellicht volop bezig met het organiseren van de crisis. Het primaire proces moet echter ook door. Maar meer...

Lees meer

Pagina's