Wederom veel nuttige inzichten bij rondetafelconferentie voor IV- en ICT managers in onderwijs

19 februari 2019
Op donderdag 7 februari jl. vond in Baarn voor de derde keer een rondetafelconferentie (RTC) voor ICT- en Informatiemanagers in het Onderwijs plaats. In totaal waren er deelnemers van 18 verschillende PO-, VO-, MBO-, en HBO-instellingen aanwezig. Op een interactieve manier is aan de hand van een drie presentaties gewerkt aan diverse nieuwe inzichten hoe je als Informatie- of ICT manager het verschil kunt maken bij grote verandertrajecten in het onderwijs. Arlande organiseert deze rondetafelconferenties met als doel deelnemers via onderlinge discussies op nieuwe ideeën te brengen die direct toegepast kunnen worden in hun rol binnen een onderwijsinstelling.
 
De RTC werd ingevuld door drie praktijkgerichte presentaties die elk werden aangevuld door in drie aparte groepen over het betreffende onderwerp te discussiëren. Peter van Houwelingen, directeur finance en control van ROC Mondriaan gaf vanuit zijn blikveld een presentatie over regie op een groot veranderprogramma zoals de Kwaliteitsagenda dat in het MBO is. Namens MBO Rijnland gaf Jaco Opschoor, directeur informatiemanagement, een presentatie over data- en proceseigenaarschap met fictieve student Dylan als persona. Harald Schuren van Arlande presenteerde een ICT 0-meting; een glashelder vertrekpunt vanuit ICT om er zeker van te zijn dat ICT niet het knelpunt wordt voor de beoogde verandering. Na afloop van de discussies volgde telkens een plenaire terugkoppeling. Rob Knechten van Arlande opende de conferentie met een betoog dat je daadwerkelijk het verschil kunt maken door bij grote veranderingen duidelijk je rol te pakken en niet alleen ondersteunend, maar juist bepalend te zijn. Rob pleitte ervoor om lef te tonen en te volharden, om daarmee structureel aandacht krijgen van de hele organisatie.
 
Komend najaar wordt een volgende RTC georganiseerd. De deelnemers zouden dan graag in willen gaan op:
  • Hoe realiseer je nu verandering?
  • Hoe houden wij het onderwijs betaalbaar?
  • Exponentiële groei?
  • Managen van het onverwachte.
Wil je ook eens meedoen aan een dergelijke RTC? Neem contact op met Rieks Oosting, relatiemanager voor het onderwijs, roosting@arlande.nl of 06-20735755.