Veel dynamiek bij Rondetafelconferentie op locatie Hogeschool Windesheim

4 juli 2018

Download het communiqué.

Op donderdag 21 juni heeft opnieuw een Rondetafelconferentie voor directeuren Bedrijfsvoering en Onderwijs in het HBO plaatsgevonden. Dit keer waren we te gast bij Hogeschool Windesheim. De Rondetafelconferentie zorgde onder deskundige leiding van haar bestuurder, mevrouw Inge Grimm voor veel uitwisseling van ervaringen. In een ruime vergaderzaal is er met deelnemers van NHL/Stenden, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van Rotterdam en de Hogeschool Windesheim discussie gevoerd over een drietal actuele thema’s. Zo is er gesproken over de manier waarop het best flexibel Onderwijs ingericht kan worden, of procesinnovatie de werkdruk kan verlagen en wat de rol van Big Data in het onderwijs zou kunnen zijn.

Vervolg

Wegens eerdere succesvolle Rondetafelconferenties bij onder andere de Hanzehogeschool, de Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland is besloten deze Rondetafelconferentie jaarlijks te blijven organiseren. Arlande organiseert deze Rondetafelconferenties met als doel deelnemers via onderlinge discussies op nieuwe ideeën te brengen die direct toegepast kunnen worden in de ondersteuning van een onderwijsinstelling.

Download het communiqué.