Uitslag enquête digitalisering in relatie tot flexibilisering van het mbo en hbo

11 juni 2020

Digitaal werken op afstand is ‘het nieuwe normaal’ bij onderwijsinstellingen geworden. Aangezien het gebruik van digitale hulpmiddelen een grote rol speelt bij de flexibilisering van het onderwijs wil Arlande onderwijsinstellingen actueel inzicht geven in de relatie tussen digitalisering en flexibilisering. Recent werd daartoe een enquête in het mbo en hbo uitgevoerd. 

Respondenten

In totaal zijn 382 medewerkers aangeschreven waarvan 49 personen van 14 hbo- en 35 mbo-instellingen hebben gereageerd. In de enquête is onderscheid gemaakt in drie doelgroepen: onderwijs, beleid en bestuur en bedrijfsvoering/ ondersteuning. Aan de hand van 21 stellingen is inzicht verkregen in de gewenste interventies om invloed te krijgen op de discussie over digitalisering en flexibilisering in het onderwijs.

Download de uitslag van de enquête als PDF

Bijzondere uitkomsten enquête vragen om verdieping

Op dinsdag 30 juni tussen 15.00 uur en 18.00 uur wordt de gelegenheid geboden om tijdens een digitale rondetafelconferentie via Microsoft Teams een verdieping op de onderwerpen aan te brengen. Interesse om deel te nemen? Meld je dan aan via deze link.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in en we brengen je in contact met onze collega's.

 
1 Begin 2 Voltooid