Contact

NIEUWS

Berichten

25-03-2020 Arlande Adoptie en Change Management Partner van Microsoft voor onderwijs, (lokale) overheid en groot mkb

Het succes van een goede implementatie van nieuwe technologie valt of staat met het zorgen voor juiste adoptie van die nieuwe technologie. Microsoft Nederland is hier al een aantal jaar actief mee bezig en heeft een programma ontwikkeld dat Adoptie en Change Management heet. In dit programma zitten een klein aantal geselecteerde bedrijven die kennis, kunde en ervaring hebben van het drijven van adoptie.

Lees meer
20-03-2020 Online samenwerken, het nieuwe werken

Door het corona virus, staat op dit moment de wereld op z’n kop. Iedereen heeft digitale transformatie als prioriteit 1 staan. Zo ook schakelt het onderwijs over op digitaal werken, leren op afstand en werken op afstand. Dit vraagt voor onderwijsinstellingen de nodige inspanningen om ‘het systeem’ aan de gang, in de lucht te krijgen en vervolgens te houden.

Lees meer
20-03-2020 Gratis Handleidingen voor gebruik Microsoft Teams

Onderwijsinstellingen schakelen snel om het primaire proces van onderwijs goed door te laten lopen. Veel instellingen maken daarbij gebruik van Microsoft Teams.

Lees meer
20-03-2020 Eerste hulp bij Microsoft Teams in het primair onderwijs

‘Het wordt tijd dat we nu Teams gaan inzetten’, aldus de directeur van een PO-instelling die op 37 locaties basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aanbied in de Randstad. Maar hoe dan?! Het actief gebruiken van Teams is voor veel organisaties een extra uitdaging. ‘Oh ja, Teams’ zei een collega, ‘dat hebben we gehad in de training O365’. In gesprek met andere collega’s kwam naar voren dat Teams bekend is, maar niet gebruikt werd. Tijd voor actie dus!

Lees meer
20-03-2020 Examinering crisismanagement

Toetsen en examinering zijn de komende maanden cruciale activiteiten voor afronding van het schooljaar. Een grote uitdaging waar je als instelling tijdens deze Corona periode mogelijk mee geconfronteerd wordt is de continuïteit van het examineren. Het komt veel voor dat de informatievoorziening en organisatie van examinering decentraal wordt opgepakt. Hierdoor zijn de benodigde gegevens op centraal niveau niet volledig beschikbaar of voldoende transparant. Dit vormt een belemmering...

Lees meer
19-03-2020 Arlande Virtueel Overleggen - do's and dont's

Wij overleggen bij Arlande al langere tijd virtueel en herkennen deze uitdagingen ook. Daarom hebben wij de do's en dont's van virtueel overleggen op een rijtje gezet. Wij merken zelf dat met deze tips, virtueel overleggen een stuk makkelijker gaat. Hopelijk kun je er je voordeel mee doen.

Lees meer
18-03-2020 Snelkookpan voor online lesgeven bij DELTION

Veel onderwijsinstellingen zijn overvallen door het plotseling sluiten van de scholen vanwege het coronavirus. Zo ook het Deltion College in de regio Zwolle. Een organisatie met 225 opleidingen, 19.000 studenten en 1.400 medewerkers. Fysiek onderwijs is tijdelijk niet meer mogelijk en daarom is besloten het onderwijs digitaal aan te bieden.

Lees meer
10-03-2020 Medewerkers betrekken…. Maar dan echt!

Onderwijsinstellingen kiezen steeds vaker voor onderwijs waarin studenten de ruimte krijgen om te experimenteren en oefenen met actuele vraagstukken uit de praktijk. Dit betekent nogal wat voor de processen ondersteunend aan het onderwijs. Om de vernieuwing van het onderwijs goed te laten slagen...

Lees meer
06-03-2020 Student centraal in de praktijk, Onderwijslogistiek & Grip op (Primaire) Processen

“Leraren vragen leerlingen om dingen op te schrijven in een schriftje en vast te leggen. Hoe vaak doen wij dat nog als volwassenen?’’ vroeg Prinses Laurentien op de jubileum onderwijsconferentie Arlande. Tijdens een recentelijke praktijkcasus bij een ROC ergens in Nederland werd deze vraag weer relevant.

Lees meer
04-03-2020 Veranderingsvermogen in het onderwijs - Van project naar fluïde organisatie

Te hoge werkdruk, te lage salarissen, lerarentekorten; vrijwel dagelijks haalt het onderwijs de media. Ook minder politiek geladen onderwerpen als onderwijskwaliteit, Leven Lang Leren en het stimuleren van ondernemerschap, leveren scholen grote uitdagingen op. Kan ons onderwijs dit allemaal wel aan? Is het verandervermogen van de onderwijsorganisatie wel toereikend om al deze vraagstukken op een adequate wijze op te pakken? Gerard Ramaekers, organisatieontwikkelaar bij Arlande en Ernst Harting, organisatieadviseur bij Phaos, concluderen na...

Lees meer

Pagina's

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in en we brengen je in contact met onze collega's.

 
1 Begin 2 Voltooid