Contact

NIEUWS

Berichten

11-06-2020 Uitslag enquête digitalisering in relatie tot flexibilisering van het mbo en hbo

Digitaal werken op afstand is ‘het nieuwe normaal’ bij onderwijsinstellingen geworden. Aangezien het gebruik van digitale hulpmiddelen een grote rol speelt bij de flexibilisering van het onderwijs wil Arlande onderwijsinstellingen actueel inzicht geven in de relatie tussen digitalisering en flexibilisering. Recent werd daartoe een enquête in het mbo en hbo uitgevoerd. 

Lees meer
05-06-2020 Op weg naar wendbaarheid download de whitepaper

Organisaties hebben zich in de maanden na het uitbreken van COVID-19 voornamelijk gefocust op het in de lucht houden en het op de omstandigheden aanpassen van het primaire proces. Logisch! Maar na een periode van (voornamelijk) thuiswerken, nieuwe manieren van werken en een nieuwe balans vinden is nu de tijd aangebroken om de draad weer op te pakken. Ga je als organisatie terug naar hoe je het altijd deed of ga je dingen anders doen?

Lees meer
28-05-2020 Met verandervermogen kom je er weer bovenop!

‘Verandering is de enige constante in een organisatie.’ Wie kent deze uitspraak niet. Hoe zorgen wij ervoor dat we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hoe creëren we toegevoegde waarde?

Lees meer
22-05-2020 Doorlooptijdverkorting van bestuurlijke besluitvorming | Een verbetermethode op basis van Lean principes

Gemeentelijke bestuurlijke besluitvormingsprocessen kunnen complex zijn en lange doorlooptijden hebben waar veel afdelingen, personen en systemen bij betrokken zijn. Doorlooptijden van 40 dagen voor besluitvorming in het college van B&W tot 60 dagen voor de gemeenteraad zijn geen uitzondering. Daarnaast spreken bestuurders vaak uit dat de kwaliteit van de besluitvorming ‘beter’ kan, waarbij niet altijd duidelijk is wat daar mee bedoeld wordt.

Lees meer
05-05-2020 De overheid in 2030

Om maar met de deur in huis te vallen: in het jaar 2030 is de kwaliteit van de dienstverlening van gemeenten aan bewoners en ondernemers spectaculair verbeterd! Vragen van burgers over overheidsregelingen kunnen snel en juist worden beantwoord en bijvoorbeeld het verlenen en handhaven van een vergunning op de manier zoals wij dat nu kennen, is een hopeloos verouderd proces. Het lijkt een kwestie van tijd maar de kwaliteit van bedrijfsvoering van gemeenten gaat omhoog; let maar op! 

Lees meer
24-04-2020 Gratis Handleiding voor gebruik Microsoft Teams in de Overheid

Wanneer je werkt bij de overheid ben je op dit moment wellicht volop bezig met het organiseren van de crisis. Het primaire proces moet echter ook door. Maar meer...

Lees meer
07-04-2020 Microsoft Teams in de lucht! En nu...?

Veel organisaties hebben de afgelopen weken de eerste ervaringen opgedaan met Microsoft TEAMS. Alles is ontzettend snel opgestart. Complimenten daarvoor. Nu de eerste uitdagingen zijn overwonnen, is het belangrijk om goede afspraken te maken voor het gebruik van MS-teams om het onderlinge samenwerken, de productiviteit en performance optimaal te benutten.

Lees meer
31-03-2020 Hoe te handelen in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

De verwachting is dat tienduizenden zzp’ers gebruik maken van de TOZO. Binnen maximaal vier weken moet jouw gemeente een aanvraag in het kader van de TOZO afhandelen. Dit is veel korter dan wat je gewend bent in het primaire proces van Werk en Inkomen.

Lees meer
26-03-2020 Continuïteit als leidend principe

Het zijn gekke tijden. Als we al dachten na de carnavalsperiode tijd te hebben om achterstanden weg te werken; vergeet het maar. We zijn net als de rest van de wereld in Nederland geconfronteerd met een pandemie die zijn weerga niet kent in de recente geschiedenis. Aanvankelijk was de verspreiding van het Coronavirus ver weg in China, maar onze werkelijkheid is vandaag totaal anders. Tijd dus voor een paradigma-shift.

Lees meer
26-03-2020 KEEP CALM, BE WENDBAAR

Sinds een paar weken wordt de wereld gedomineerd door de uitbraak van het corona-virus. Horeca is gesloten, onderwijs wordt op afstand gegeven, een bezoek aan verzorgingstehuizen is niet meer toegestaan. Het dagelijks leven van iedere burger is op dit moment totaal anders ingericht en onzekerheid heerst. Dit brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee voor overheidsorganisaties.

Lees meer

Pagina's

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in en we brengen je in contact met onze collega's.

 
1 Begin 2 Voltooid