Terugkommiddag voor directeuren bedrijfsvoering in het MBO op 8 juni in Baarn

31 mei 2016

In 2015 hebben 18 directeuren en managers Bedrijfsvoering van ROC’s deelgenomen aan de door Arlande in samenwerking met ROC Friesland College, Nova College en ROC Nijmegen georganiseerde Rondetafelconferenties in Haarlem, Heerenveen en Nijmegen. Arlande organiseert 8 juni in Baarn een vervolg hierop in de vorm van een terugkommiddag.

De te bespreken onderwerpen zijn onderwijslogistiek, digitalisering van het onderwijs en procesoptimalisatie. De vorderingen op deze terreinen en in hoeverre de opgedane inspiratie is omgezet in gewenst resultaat staat deze middag centraal. Door de gehanteerde aanpak en het resultaat met elkaar te delen verwachten we dat alle deelnemers weer veel waarde elkaar kunnen toevoegen.

We wensen de deelnemers veel plezier!