Rondetafelconferentie voor het Onderwijs: onderwijsuitdagingen en de oplossingen

1 februari 2015

Rondetafelconferentie voor het Onderwijs: onderwijsuitdagingen en de oplossingen

Op donderdag 30 oktober jl. heeft de eerste Rondetafelconferentie voor het Onderwijs met een 20-tal CvB- en Directieleden uit het MBO en HBO plaatsgevonden in Soesterberg. In het kader van haar 15-jarig jubileum heeft Arlande deze georganiseerd met als doel deelnemers via onderlinge discussies op nieuwe ideeën te brengen die direct toegepast kunnen worden in de aansturing van een onderwijsinstelling in verandering.

In het welkomstwoord van Jack Burg, directeur van Arlande, werd nog eens de aanleiding van de conferentie uit de doeken gedaan. Arlande constateert dat in het onderwijs de ambitie groter is dan de mogelijkheden om noodzakelijke veranderingen door te voeren en dat er tussen de instellingen een grote verscheidenheid bestaat in visie daarop en executiekracht.

Van ‘onderwijzen’ naar ‘leren’

Key-note speaker, Ruud Veltenaar, hield een wervelend betoog over de impact van de toekomstige veranderingen in het onderwijs. De wereld verandert vele malen sneller dan we in het onderwijs kunnen bijbenen. Het accent binnen onderwijs zal verschuiven van ‘Onderwijzen” naar “Leren” volgens Ruud. ‘Wat betekent dit’ en ‘hoe passen we ons hierop aan’, zo vroeg hij zich af.

Hierop volgde de introductie van de Rondetafels en hun voorzitters die centraal kort hun tafelonderwerp nog eens uit de doeken deden.

Excelleren in secundaire processen

Aan de tafel van Klaas-Wybo van der Hoek, CvB lid van Hogeschool Stenden, is gesproken over 'Regie op bedrijfsvoering binnen HBO' . Door de deelnemers is uitvoerig gediscussieerd over het (strategisch) belang van excellent ingerichte secundaire processen die moeten zorgen voor een succes in het primaire proces, Hospitality en de constatering dat een HBO instelling door het belang van ICT meer en meer een IT organisatie aan het worden is. In de discussie zijn tips gegeven die door de deelnemers opgepakt kunnen worden in hun dagelijkse werkzaamheden. Het creeren van een concrete aanpak om processen te verbeteren was er daar een van.

Samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning blijkt een flinke uitdaging

De rondetafel van Fred van Vliet, voorzitter CvB van het Grafisch Lyceum Rotterdam, ging over 'Regie op bedrijfsvoering binnen een MBO omgeving' . Thema’s als 'de planmatige samenwerking tussen onderwijs en ondersteuning' en 'de aantrekkelijkheid van het onderwijs' zijn besproken. Hierbij werd het al snel duidelijk dat alle instellingen met vergelijkbare problemen worstelen. Het definiëren van eenduidige processen en het benoemen van verantwoordelijkheden, maar vooral het zorgen dat deze gevolgd en gedragen worden blijkt een flinke uitdaging. Ook hier zijn concrete tips om dit succesvol te organiseren langsgekomen. Ook binnen het MBO wordt het belang van Hospitality erkend en worden er stappen gezet om deze te verbeteren.

Top 5 onderwijsveranderuitdagingen

De tafel waar 'Regie op veranderen van een onderwijsinstelling' is besproken werd voorgezeten door Jan Bloem, als ad interim project portfolio manager gelieerd aan Arlande. De levendige discussie aan deze tafel leidde tot verkenning van een verscheidenheid aan veranderuitdagingen en voorbeelden van oplossingen.

Een greep uit wat daarover langszij kwam:

  • Hoe krijg ik de pedagogische relatie terug?
  • De toenemende verantwoordelijkheid in de regio’s.
  • Hoe krijg ik het ‘Leren’ centraal?.
  • Gedragen verandering is voorwaardelijk, dit begint bij bewustwording.
  • Veranderingen naar binnen halen – ze gaan sneller dan wij denken.

Na een gezellig diner werd de avond afgerond met een samenvatting door de tafelvoorzitters van de besproken onderwerpen. Alle deelnemers waren erg enthousiast over de aanpak en resultaten van deze rondetafel conferentie. Geconcludeerd werd dat dit zeker naar meer smaakt en een dergelijke conferentie ook andere bestuurders zal inspireren.

Jack Burg bedankte iedereen voor de uitstekende bijdragen om de dag tot een succes te maken en gaf aan dat er zeker een vervolg gegeven worden aan het oppakken van de uitkomsten van deze dag.