Masterclass Portfoliomanagement Leergangen 2017-2018

11 juli 2017

Voor (project) portfolio-managers, business change managers, portfoliocontrollers, portfolioanalisten en managers PMO die eraan toe zijn zich verder te professionaliseren is er de Masterclass Portfoliomanagement.

Een leergang in 2x5 dagdelen waarin u samen met vakgenoten werkt aan theorie en praktijkcases. 
De rol van (project) portfoliomanager is inmiddels in veel organisaties erkend om regie te krijgen op de groeiende ambities en vele veranderinitiatieven. De theorie is eenvoudig, de toepassing weerbarstig. De vraag is keer op keer: “Hoe doe je dat nu, hoe krijg je het werkend?” Het vakgebied is dynamisch en heeft een breed scala aan facetten.

De strategische kant

Verbindt het veranderportfolio van een organisatie aan de doelen en de strategie – hoe gaan we die bereiken, welke initiatieven leveren de beste bijdrage daarvoor?

De tactische kant

Verbindt het portfolio met de uitvoerbaarheid, de maakbaarheid en de fitheid – zijn de voorwaarden aanwezig om de resultaten op te kunnen leveren en zijn de inspanningen, de kosten, in verhouding met de baten, de waarde? 

De veranderkundige kant

Verbindt de portfoliomanager met hoe de organisatie beter kan worden in de portfoliobesturing en –executie. Hoe krijg je de mensen mee, hoe (ver)leid je ze, hoe breng je ze de juiste kennis en gedrag bij, hoe coach je? En, hoe stel je je zelf daarbij op als portfoliomanager, welke competenties zet je daarbij in?

Langs deze lijnen vormt de Masterclass Portfolio-management een leergang voor hen die zich willen bekwamen in dit vakgebied. De masterclass wordt begeleid door drs Jan G. Bloem CMC, autoriteit op het gebied van (Project) Portfolio Management en verbonden aan Arlande.

Arlande heeft in de afgelopen jaren een ruime praktijk opgebouwd en bewezen best practices. De vele netwerkmeetings bij Arlande, met veel managers van uiteenlopende organisaties, hebben deze best practices aangescherpt. Via deze praktijk is het Arlande Portfoliomanagement Maturity model ontstaan en doorontwikkeld naar 4 groeifasen: van Los via Grip en Samenhang naar Wendbaar.

Deelnemers uit diverse profit en non-profit organisaties volgden de masterclass, zoals onder-wijsinstellingen, zorgorganisaties, banken, verzekeringen, zbo’s, departementale en lokale overheden, nutsbedrijven, industrie, retailers en transportbedrijven.

Het behandelen van best practices en theorie in combinatie met discussie over eigen cases werkt inspirerend voor de deelnemers. n de masterclass krijgen de deelnemers de gelegenheid om cases uit hun eigen praktijksituatie te presenteren en te bespreken (intervisie-format), voorbeelden uit te wisselen, dilemma’s te benoemen en te werken aan oplossingen. Dit stimuleert de toepassing van het materiaal in de eigen werkomgeving, waardoor de deelnemers de in de masterclass aangereikte kennis maximaal kunnen benutten.

De gewenste groepsgrootte is 5 tot 7 deelnemers, afkomstig uit diverse organisaties. De deelnemers zijn ervaren en minder ervaren portfoliomanagement professionals, verantwoordelijk voor het coordineren en/of managen van een portefeuille van veranderinitiatieven. Van deelnemers wordt verwacht dat ze minimaal de principes beheersen van projectmatig werken. Kennis van methodieken als MoP, MSP, Projectmatig Creëren, PRINCE2, Stage Gate, Kanban, Scrum en SAFe is een pré, maar geen vereiste.

TWEE TRAJECTEN

De masterclass omvat twee trajecten, te weten:

 • Traject 1 – Tactisch Portfoliomanagement;  
 • Traject 2 – Strategisch Portfoliomanagement.

Elk traject bestaat uit 5 sessies op vrijdagochtenden van 08:30 - 12:30 uur. De sessies zijn bij Arlande, Baarnsche Dijk 8 te Baarn. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. De logische volgorde is eerst traject 1 volgen en daarna traject 2.

KOSTEN

De kosten per traject in 2017 en 2018 zijn € 1.695,- ofwel € 339,- per sessie, exclusief 21% BTW. U ontvangt vooraf een factuur. Bij deelname aan beide trajecten geldt een reductie van 20% op het tarief van het tweede traject.

TRAJECT 1

 • Tactisch Portfoliomanagement
 • Governance, rollen en maturity 
 • Delivery: project, scrum ea. 
 • Classificatie en business cases
 • Middelen: financiën en capaciteit 
 • Implementatie-issues en PMO

TRAJECT 2

 • Strategisch Portfoliomanagement
 • Groeien en verandermanagement
 • Selectie, prioritering en roadmaps 
 • Agile portfoliomanagement
 • Value/benefits en doelenvizier
 • Change Management Office 

KALENDER

  TRAJECT 1 TRAJECT 2
Sessie 1 03/11/2017 26/01/2018
Sessie 2 17/11/2017 09/02/2018
Sessie 3 01/12/2017 23/02/2018*
Sessie 4 15/12/2017 09/03/2018
Sessie 5 12/01/2018 23/03/2018

    Vrijdagochtenden 08:30 - 12:30 uur

INSCHRIJVEN

Via de voglende link kunt u het inschrijvingsformulier downloaden. Voor vragen: Ole Buissink, events@arlande.nl, T 035 60 91 555.