Inschrijven voor de Masterclass Project Portfolio Management?

17 augustus 2017

Voor project portfoliomanagers, portfoliocontrollers en -analisten, managers PMO die toe zijn aan een volgende uitdaging is er de Masterclass PPM voor Portfoliomanagers. Daarin kunt u - samen met uw vakgenoten - werken aan uw professionalisering.

Veel organisaties zijn bezig PPM in te zetten om regie te krijgen op de groeiende ambities en veranderinitiatieven. De rol van projectportfoliomanager is inmiddels in veel organisaties er-kend om die regie te faciliteren. De theorie van PPM is eenvoudig, de toepassing is echter weer-barstig. De vraag is keer op keer: “Hoe doe je dat nu, hoe krijg je het werkend, hoe krijg je de mensen mee?”

Arlande heeft in de afgelopen jaren een ruime praktijk opgebouwd en bewezen best practices. De vele PPM-avondsessies bij Arlande, met vele klanten en associates, hebben deze best practi-ces aangescherpt. Uit deze sessies is gebleken dat het behandelen van best practices en theorie in combinatie met discussie over eigen cases (intervisie format) inspirerend werkt voor de deelne-mers. Langs deze lijnen is de Masterclass PPM opgezet en vormt zo sinds 2014 een leergang voor hen die zich willen bekwamen in het vakgebied. De masterclass staat onder deskundige begeleiding van Jan Bloem, autoriteit op het gebied van Project Portfolio Management en ver-bonden aan Arlande. Portfoliomanagers uit diverse organisaties hebben de masterclass inmid-dels gevolgd en afgerond en kijken er met plezier en voldoening op terug.

 

Opbouw en voorkennis

In de masterclass worden best practices, theorie en praktijk gecombineerd en krijgen de deelne-mers gelegenheid om cases uit hun eigen praktijksituatie te presenteren en te bespreken, voor-beelden uit te wisselen, dilemma’s te benoemen en te werken aan oplossingen. Dit stimuleert de toepassing van het materiaal in de eigen werkomgeving, waardoor de deelnemers de in de mas-terclass aangereikte kennis maximaal kunnen benutten. De gewenste groepsgrootte is vijf tot acht deelnemers, afkomstig uit diverse organisaties, waardoor vanuit verschillende invalshoe-ken naar de cases wordt gekeken.

De deelnemers zijn zowel ervaren als minder ervaren PPM-professionals, verantwoordelijk voor het managen respectievelijk coördineren van een portefeuille van veranderinitiatieven. Van deelnemers wordt bij aanvang verwacht dat ze minimaal de principes van projectmatig werken kennen.

Kennis van bijvoorbeeld PRINCE2, Stage Gate, Managing Successful Programs (MSP) en Ma-nagement of Portfolio’s (MoP) is een pré, maar geen vereiste.

De masterclass omvat twee trajecten, zodat de deelnemers de onderdelen kunnen afstemmen op hun professionaliseringsbehoefte. Er is een logische volgorde en een traject kan ook separaat worden gevolgd. De frequentie waarin de masterclass wordt gegeven, tweewekelijks op de vrij-dagochtend, maakt dat het prima is te combineren met de werksituatie van de deelnemers.

 

Contactinformatie en inschrijven

U kunt zich inschrijven bij Ole Buissink via events@arlande.nl, tevens telefonisch bereikbaar via onderstaand nummer.