HBO Rondetafelconferentie bij Hogeschool Windesheim

7 maart 2018

Op donderdag 21 juni a.s. vindt de HBO Rondetafelconferentie Bedrijfsvoering én Onderwijs plaats bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het doel van de bijeenkomst is om deelnemers via onderlinge discussies op nieuwe ideeën te brengen die direct toegepast kunnen worden in de aansturing van een HBO onderwijsinstelling in verandering. Mede namens mevrouw Inge Grimm, lid CvB van Hogeschool Windesheim, gastvrouw en tafelvoorzitter, nodigen wij u uit om deel te nemen. De bijeenkomst is specifiek bestemd voor Directeuren Bedrijfsvoering én Onderwijs in het HBO.

De te bespreken thema’s zijn

 • Hoe organiseer je digitale transformatie in het onderwijs? 
  • Hoe kan digitalisering van het onderwijs gestimuleerd, gemanaged en optimaal benut worden?
  • Is dit een rol van IV, ICT, het onderwijs, de bedrijfsvoering of van een digitale transformatie c.q. innovatiemanager?
 • Big data vs. privacy; hoe ver willen we hiermee gaan? 
  • Hoe zorg je ervoor dat studierendement verbetert?
  • Wat is gewenst gedrag?
  • Wat zijn relevante KPI’s hiervoor?
  • Hoe doe je dat dan?
  • Welke stuurinformatie is benodigd en wat is de rol van big data? 
 • Welke flexibiliteit is de komende periode vereist van de organisatie? 
  • Studentaantallen fluctueren door de jaren heen. Echter door vergrijzing in de regio en demografische effecten wordt de instroom minder. Hoe richt je je organisatie hierop in en tot hoever gaat dat dan?
  • Wat betekent dit voor de gebouwen, onderwijslogistiek en de bekostiging?
  • Hoe kom je van prestatie naar kwaliteitsafspraken. Wat betekent dit voor de formatie? 

Aangezien inschrijving alleen openstaat voor genodigden verzoeken wij u middels een reactie naar Rieks Oosting (roosting@arlande.nl), Relatiemanager Onderwijs kenbaar te maken of u wilt en kunt deelnemen en welke onderwerpen u zou willen bespreken.