Goed opdrachtgeverschap: sleutel tot projectsucces!

Projectmatig werken is bij veel organisaties een gangbare werkwijze, vooral wanneer veranderingen doorgevoerd moeten worden. Projectleiders worden getraind en begeleid hoe de effectiviteit te vergroten, het project af te bakenen en te faseren, afspraken ‘SMART’ te maken en de resultaten te beïnvloeden. Toch blijft de praktijk vaak nog weerbarstig. De opdrachtgever ervaart (soms te laat) dat planningen en budgetten van projecten alsnog overschreden worden. Het is voor de opdrachtgever de kunst om vroegtijdig deze projectresultaten positief te beïnvloeden. Door middel van de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap, een workshop waarin veel specifieke onderwerpen uiteengezet worden en veel onderlinge discussie plaats vindt, krijgen de deelnemers inzicht in de invloed van de opdrachtgever.

Als opdrachtgever kunt u het projectresultaat tenslotte vaak meer beïnvloeden dan u denkt. Met kennis en vaardigheden, maar vooral ook weten wat en hoe iets werkt of niet zorgt voor een hogere effectieve bijdrage van de opdrachtgever. Niet in de laatste plaats gaat het hier dus ook over de attitude. Deze zorgt voor zichtbaar gedragen eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Goed opdrachtgeverschap is randvoorwaardelijk voor het behalen van succes. Het is dé gelegenheid om de visie en beleving als opdrachtgever te spiegelen met vak-professionals. Goed opdrachtgeverschap zorgt ervoor dat de rollen en verwachtingen van de opdrachtgever én opdrachtnemer helder zijn. Er wordt in de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap aandacht geschonken aan het ontwikkelen van zowel expertise als aan effectief gedrag. De Masterclass is specifiek bedoeld voor opdrachtgevers, stuurgroepleden en MT-leden.

In twee dagdelen krijgen opdrachtgevers aan de hand van praktijk situaties handvatten aangereikt waarmee effectief opdrachtgeverschap ontwikkeld kan worden. Het ontstaan van een project en de procesgang daarvan, de business case, rollen binnen PRINCE2, de effectiviteit van managen, maar ook de noodzakelijke activiteiten voor, tijdens en na afloop van het project passeren de revue. De open inschrijving voor de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap maakt gebruik van een standaard programma. Bij de inhuis versie wordt vooraf een gesprek gevoerd om de Masterclass op maat te maken, waardoor aan de hand van eigen praktijk situaties specifiek ingegaan kan worden op de behoefte van de eigen organisatie.

Het resultaat van deze Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap is het besef op welke wijze gezorgd kan worden voor:

  • een betere samenwerking tussen opdrachtgever en projectleider;
  • een hoger projectresultaat;
  • lagere kosten door heldere budgetbewaking;
  • een opdrachtgever die in control is.

Arlande helpt
De Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap is een onderdeel van het Arlande opleidingstraject Professionaliseren Projectmatig Werken. Dit is opgezet vanuit een ruime ervaring met de Arlande best practices. Naast de Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap zijn er ook verdiepingstrainingen en coachingstrajecten voor opdrachtgevers, portfoliomanagers, projectleiders en -medewerkers. Arlande helpt!

Voor deelname aan de volgende Arlande Masterclass Opdrachtgeverschap klik hier.