Edwin Tuin licht onderzoek onder CIO’s toe bij de Erasmus Universiteit

19 februari 2019

Dinsdag 12 februari heeft externe associate Edwin Tuin voor een groep Arlande relaties bij gastheer Erasmus Universiteit een toelichting gegeven op zijn onderzoek onder CIO’s van middel- en grote organisaties naar hun veranderstrategie. 

Uit zijn onderzoek blijkt dat business model innovatie de belangrijkste reden om te veranderen is, maar dat de gehanteerde aanpak in de praktijk daar niet direct bij aansluit. Nieuwe technologie of digitale disruptie waren bij de doelgroep minder belangrijke aanjagers voor verandering. Tijdens de bespreking van de resultaten werd verder o.a. stilgestaan bij de vraag of en welke rol de CIO daarbij speelt of kan spelen. Tevens kwamen de meest genoemde relevante risico’s voor het falen van de veranderstrategieën naar voren, zoals weerstand, onduidelijke doelen en prioriteiten en een tekort aan middelen.
 
Tijdens de discussie werd ook aandacht besteed aan de sociale aspecten van veranderingen. Zaken als zorgen voor draagvlak, met elkaar keuzes maken, de implicaties van keuzes in beeld brengen, handiger samenwerken in zogenaamde ‘proeftuintjes’ en het opleiden van T-shaped professionals die klaar zijn voor de toekomst, waren onderwerp van gesprek.

De deelnemers gaven aan het leerzaam te vinden om met elkaar in gesprek te zijn en de verdieping te zoeken.

Onderstaand de link naar de rapportage:

https://victalis.nl/publicaties/resultaten-benchmarkonderzoek-veranderstrategie-2018/