Educational Governance

18 juli 2018

Door: Frank W.M. Verstraten - Externe Associate Arlande

Educational Governance is geen nieuw onderwerp maar wel complex! Het vraagt om afstemming tussen een groot aantal partijen: niet alleen ouders, leerkrachten en schoolleiding, maar ook met o.a. schoolbestuur, lokaal bestuur en onderwijsinspectie. Leidende gedachte is dat er een optimale afstemming moet zijn tussen verschillende actoren en activiteiten binnen en buiten de schoolorganisaties (‘best fit benadering’).

Sommige onderwijsinstituten hebben dit gemodelleerd met ISO 9001. Anderen volgen weer meer het algemene INK model. Terecht vinden vele bestuurders dat deze modellen weliswaar structuur geven, maar veel te weinig houvast bieden voor onderwijs. Het geeft geen “best fit benadering”. En dat is nu precies wat elk onderwijsinstituut wil.

Ongetwijfeld heeft u al gehoord van de nieuwe ISO norm 21001: “Quality management systems – Requirements for Educational Organizations”. Binnenkort wordt deze ISO norm van kracht. In feite is dit model ISO 9001, maar dan verbijzonderd naar het onderwijs en de (nieuwe) visie zoals dat is vastgelegd in het Nationaal onderwijsakkoord. Nederland is overigens ook een van de landen die hierbij nauw betrokken was.

Wat zijn de voordelen van deze nieuwe norm in vergelijking met het meer algemene INK systeem of ISO 9001?

  • In algemene zin, eindelijk een kwaliteitsmodel dat rekening houdt met de specifieke kenmerken van een onderwijsorganisatie.
  • De belang van de student of leerling staat centraal en in relatie daarmee is continue verbeteren het belangrijke thema.
  • ISO 21001 biedt onderwijsorganisaties veel (maar wel duidelijkere ruimte) om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en commitment en draagvlak vanuit het management en de medewerkers aan te tonen.
  • Een goed ingevoerd systeem biedt niet alleen proportioneel toezicht maar voorkomt ook onnodige bureaucratie en is een garantie voor “good governance”.

Een gelijksoortige ontwikkeling deed zich al voor in Zorg en Welzijn. “Clinical Governance” was daar gewenst, meerdere zorgorganisaties stapten daarom over van ISO 9001/HKZ naar ISO 15224.

Normen zijn nuttig, maar het moet wel passen bij de branche. Het moet bijdragen aan “good Educational Governance” en aan beter onderwijs. Certificeren is geen doel op zich. Principes wel, die bepalen visie en strategie en helpen echt om de missie te vervolmaken.

Stilstand is achteruitgang, continue verbeteren is de weg naar voren. Ons advies: neem beheersbare stapjes en profiteer van de nieuwe ISO norm 21001!

Arlande kent het onderwijs, kijkt in de toekomst, weet wat er komt kijken bij veranderingen. Wilt u hierover meer weten? Neem contact op met een van onze specialisten, zij gaan graag met u in gesprek!