AVG, bent u er (wel) klaar voor? Kom niet voor verrassingen te staan!

11 januari 2016

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Per die datum wordt de AVG leidend en is de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) niet meer van toepassing. En dit heeft, hoe dan ook, impact op uw organisatie! Zelfs als u niks met persoonsgegevens doet.

Het primaire doel van de AVG is het versterken van de positie van de betrokkenen (medewerkers, klanten etc.) van wie uw organisatie gegevens verwerkt. De wet is erop gericht dat er op een veilige manier wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect kunnen leiden tot de identificatie van een natuurlijk persoon. Hieronder vallen dus niet alleen gegevens zoals naam en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook kentekens van auto's en de combinaties van bedrijfsnaam en functie of postcode en huisnummer.

De Oplossing

De oplossing voor de AVG is niet te vangen in één tool of één middel. De essentie van de AVG is om in control te komen en te blijven met betrekking tot de privacy. Het vraagt om een integrale aanpak waarmee je een passende set aan maatregelen gaat samenstellen en daarbij een plan opzet om daar uiteindelijk te komen. 

Arlande heeft een tussentijdse AVG Scan ontwikkeld die inzicht geeft in waar u staat met de invoering van de AVG wetgeving.

In hoeverre is er bewustwording bij de voor u relevante mensen? Zijn de rechten van betrokkenen helder? Zijn de gegevensverwerkingen inzichtelijk? Is uw gegevensverwerking uitbesteed aan een verwerker? Bent u verplicht een functionaris gegevensverwerking aan te stellen? Allemaal essentiële vragen om beantwoord te krijgen.

Arlande heeft daarom de AVG Scan ontwikkeld, die goed inzicht geeft waar uw organisatie staat met de invoering van de AVG wetgeving. De scan geeft u concrete, stapsgewijze verbeterpunten. Na constatering van deze verbeterpunten zorgt Arlande dat u helemaal klaar bent voor 25 mei 2018.

Wat levert deze AVG Scan u op? 

  • Inzicht in de status van de haalbaarheid van de AVG invoering per 25 mei 2018; 
  • Inzicht in waar je met de invoering staat ten opzichte van andere organisaties;
  • Gedragen, concrete, haalbare en snelle stapsgewijze verbeterpunten.

Ja, stuur mij vrijblijvend de AVG Scan toe!

Onderstaande gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor contact rondom de AVG Scan.

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in en we brengen je in contact met onze collega's.

 
1 Begin 2 Voltooid