Arlande sponsort onderwijsproject van Edukans in Nicaragua

9 maart 2016

In februari 2016 heeft Arlande het onderwijsproject van Edukans in Nicaragua ‘ICT voor actief leren in Nicaragua’ gesponsord. Dit project heeft tot doel onderwijzers te leren leerlingen beter te stimuleren hun eigen kennis te construeren, aansluitend bij wat ze al weten en kunnen. De rol van de leraar verandert hierdoor van een overdrager van kennis naar een coach van het leerproces, waardoor een meer duurzaam leerresultaat bereikt kan worden. Onderwijzers bewust maken van deze veranderende rol is noodzakelijk. ICT en multimedia is daarbij een belangrijk hulpmiddel.

Edukans en Arlande

De stichting Edukans richt zich op educatie in ontwikkelingslanden om kansarme kinderen zo een kans op een betere toekomst te geven.

Voor Arlande betekent de samenwerking met Edukans een volgende stap in de maatschappelijke betrokkenheid van haar organisatie. Arlande draagt in dit project bij door een financiële ondersteuning voor de aanschaf van en training met de benodigde infrastructuur, zoals computers en multi-media apparatuur, om de docenten inzicht te geven in hoe zij duurzame verbetering kunnen doorvoeren in hun manier van onderwijzen. De cursisten leren om video opnames te maken in de klas, het materiaal te analyseren, te vergelijken, te bewerken (met MovieMaker) en te gebruiken als cursusmateriaal voor hun eigen training. In de dagelijks praktijk van Arlande sluit dit naadloos aan bij haar managementopdrachten die voor een duurzaam, meer blijvend resultaat moeten zorgen voor de opdrachtgevers.

ICT voor actief leren in Nicaragua

Dit project is voortgekomen uit onderzoek van het Ministerie van Onderwijs in Nicaragua waaruit namelijk blijkt dat 70% van de basisschool onderwijzers op een traditionele manier lesgeeft, waarbij de onderwijzer naast het schoolbord staat en de kinderen vaak in koor de antwoorden opdreunen. Als resultaat daarvan blijkt dat veel kinderen die al twee of drie jaar naar school gaan nog steeds de basisvaardigheden van het lezen en het rekenen niet onder de knie hebben.

Leerlingen die niet worden betrokken bij de lessen tonen een consumentenhouding en blijken niet in staat om dat wat ze leren in de les daarbuiten toe te passen. Onderzoek heeft aangetoond dat je leerlingen zoveel mogelijk moet stimuleren om hun eigen kennis te construeren, aansluitend bij wat ze al weten en kunnen. Het samenwerken met medeleerlingen speelt daarbij een belangrijke rol, zoals iets aan een ander uitleggen, of ideeën met elkaar vergelijken. Onderwijzen wordt dan het creëren van een omgeving waarin lerenden worden gestimuleerd, geholpen en ondersteund bij het zelf opbouwen van kennis en vaardigheden. De rol van de leraar verandert van een overdrager van kennis naar een coach van het leerproces.

Edukans helpt

Edukans helpt onderwijs in ontwikkelingslanden en trekt zich het lot van kansarme kinderen en jongeren aan. Met succesvolle onderwijsprogramma’s. Want onderwijs helpt écht! Onderwijs levert een van de grootste bijdragen aan ontwikkeling van kinderen en jongeren, aan hun leefgemeenschap én aan het land waarin zij wonen. Goed onderwijs is dé sleutel voor duurzame ontwikkeling in een land en daarmee de meest effectieve investering. Want goed onderwijs geeft mensen een hoger inkomen, dus minder armoede, een betere gezondheid en stimuleert de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Edukans helpt!

Wilt u als vrijwilliger of als bedrijf eens van gedachten wisselen over wat u of uw bedrijf kan betekenen voor beter onderwijs, neem dan contact op met Christina van der Heijden van Edukans op 033 4606010 of via c.vd.heijden@edukans.nl

Zie ook: www.edukans.nl

Arlande helpt

Arlande helpt onderwijsinstellingen in Nederland met het inrichten van de juiste (ICT)  projectorganisatie met als doelstellingen o.a. het kunnen stellen van de juiste prioriteiten, het voldoende grip krijgen op projecten, het op één lijn houden van onderwijs en de ondersteunende diensten en het inzetten van de juiste (ICT) hulpmiddelen. Arlande heeft in de realisatie van bovenstaande uitdagingen ervaring bij tientallen MBO’s, HBO’s en universiteiten. Door gebruik te maken van best practices kan snel tot resultaat gekomen worden. Arlande helpt!

Wil je meer weten?

Vul onderstaand formulier in en we brengen je in contact met onze collega's.

 
1 Begin 2 Voltooid