Arlande op het Agile congres ‘Agile en Business’ door Samenwerking Noord

26 oktober 2016

Op vrijdag 11 november organiseert Samenwerking Noord een groot agile congres in het provinciehuis van Groningen. Arlande is daarbij aanwezig als spreker, onderstaande onderwerpen zullen aan bod komen. 

De productowner speelt de rol van opdrachtgever, maar is hij het ook?

De productowner speelt een belangrijke rol in het agile proces. Maar in hoeverre heeft een productowner daadwerkelijk mandaat van de opdrachtgever? Arlande heeft voor het CJIB een masterclass ‘goed opdrachtgeverschap in een agile omgeving’ ontwikkeld. In deze workshop geven we een toelichting op deze masterclass en presenteren we de eerste ervaringen. - Jack Burg

Portfoliomanagement als enabler voor een wendbare Agile omgeving, hoe doe je dat?

Waar scrumteams zorgen voor stabiliteit en voorspelbaarheid brengt Portfoliomanagement de gewenste wendbaarheid in de besturing van de stroom van veranderingen. In deze interactieve workshop verkennen wij met u hoe de ‘business’ de regie kan voeren over alle veranderingen op een manier die de nodige wendbaarheid gaat opleveren. Met wie, aan welke tafel worden de besluiten genomen, welk besluitvormingsproces is daarbij leidend en wat verwachten we van de betrokken managers? Ofwel: wendbaar besturen, hoe doe je dat met Portfoliomanagement? - Jan Bloem, Herman van den Dungen en Anjo Grakist

Lees het complete programma op de website van Samenwerking Noord.