Arlande heet Onno-Hans welkom

28 februari 2019

Sinds 1 februari 2019 is Onno-Hans Noteboom gestart als Principal Associate bij Arlande. De afgelopen jaren hebben Arlande en Onno-Hans verschillende malen samengewerkt en hebben nu besloten de samenwerking uit te breiden.

Onno-Hans heeft de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan in het onderwijslandschap. Hij zal zich binnen Arlande bezighouden met de werkgroep Professionaliseren (een leven lang ontwikkelen) en hij wordt voorzitter van de Onderwijs-expertisegroep (waar hij het stokje overneemt van John Onion). Daarnaast zal hij betrokken worden bij innovatie- en professionaliseringsprogramma’s in de publieke- en private sector.

Onno-Hans is actief geweest bij grote integrale vernieuwingsprogramma’s in het onderwijs (o.a. Hogeschool Utrecht), de industrie, telecom/netwerken, openbaar vervoer en bouw- en infra. Het betrof hier meestal een innovatie-/disruptieve-, performance, ketensamenwerking en/of productiviteitsvraagstuk. Daarnaast heeft hij zich beziggehouden met enkele bijzondere projecten binnen het domein veiligheid. Het hanteerbaar maken van complexiteit stond hierbij centraal. Zijn bijdrage in deze programma’s heeft altijd te maken gehad met organisatie ontwerp en duurzame ontwikkeling van mens en organisaties (organisatiekundige vraagstukken). Het zogenaamde ontwikkelen van ‘lerende organisaties en een leven lang ontwikkelen’. De afgelopen jaren is Onno-Hans steeds meer betrokken geraakt op het snijvlak van onderwijs-arbeidsmarkt vraagstukken en de balans tussen technologische- en sociale innovatie (menselijk gedrag) in verschillende sectoren. De laatste tijd betrof het veelal regionale vraagstukken op het vlak van samenwerken bedrijfsleven – beroepsonderwijs waarbij steeds meer aandacht komt te liggen op het ontwikkelen van skills, persoonlijke vorming en integraal leren-leren als thema’s gekoppeld aan ‘overheidsbeleid’.

Onno-Hans heeft ervaring in het onderwijs als programmaleider Innoveren en Organiseren (programma methodisch innoveren) binnen het domein Bedrijfskunde, Logistiek en Economie. Hij heeft diverse curricula (her)ontwikkeld, waaronder een Associate Degree op het gebied van praktijk-werkplekleren in het MKB. Onno-Hans heeft als voorzitter afstudeercommissie Bedrijfskunde de relatie met het bedrijfsleven versterkt en input gegeven voor ‘het nieuwe thema gestuurd afstuderen’, waarbij de student als verandermotor werd ingezet. Onno-Hans heeft ervaring met running-the-business en verbeteren van de business, alsmede het veranderen en vernieuwen van de business en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe (onderwijs-/leer-)concepten.