Aanpak gemeenten rondom werkgelegenheid op het gebied van digitalisering en dataficering

8 januari 2019

De vooruitgang op het gebied van technologie biedt de wereld niet alleen veel kansen, maar ook veel uitdagingen. Ook voor overheidsorganisaties volgen dit soort veranderingen elkaar nu al in een rap tempo op. Maar hoe bereid je je organisatie hierop voor? In 2019 buigen Arlande en het A+O Fonds Gemeenten zich samen met gemeenten over dergelijke vraagstukken.

Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij vraagstukken die gaan over werkgelegenheid en digitalisering en dataficering. Het A+O fonds Gemeenten legt hierbij de nadruk op de aspecten sociale innovatie, reskilling en het vergroten van inzetbaarheid van medewerkers bij nieuwe taken die ontstaan bij het werken met nieuwe technologie. Het A+O fonds doet hierbij onderzoek (zie de recente publicatie Digitale transformatie). en ondersteunt innovatie in gemeenten met nieuwe slimme technologie. Arlande ondersteunt gemeenten om dit ontwikkelingsproces goed door te lopen.

Concrete ondersteuning

Deze ondersteuning houdt in dat het A+O fonds Gemeenten en Arlande gemeenten faciliteren bij het uitwisselen en vergroten van kennis om nieuwe technologie in te zetten bij vraagstukken en opgaven van gemeenten. Concreet doen we dit o.a. door het ondersteunen van innovatiegroepen, waarbij gemeenten gezamenlijk werken aan een vraagstuk, zoals het aanpakken van adresfraude met data-analytics.

Deelnemen aan verkenningstraject

Graag nodigen we gemeenten uit om deel te nemen aan het “Verkenningstraject voor Gemeenten; werkgelegenheid, digitalisering en dataficering”.

Met de groep verkennen we welk traject men zou willen doorlopen, om antwoord te geven op vraagstukken die zijn gerelateerd aan werkgelegenheid en nieuwe technologieën.

Meer informatie? Neem dan contact op met Bernard Steenaart, via 06-54768233 of bsteenaart@arlande.nl.