7 februari 2019 Rondetafelconferentie - De IV/IT manager in het onderwijs die het verschil maakt

11 november 2018

Afgelopen zomer heeft de tweede Rondetafelconferentie voor IV- en ICT managers in het PO/VO/MBO/HBO onderwijs plaatsgevonden. Er werd die middag op een interactieve manier aan de hand van het “innovatie-kompas” gewerkt aan nieuwe inzichten op het gebied van Digitale Innovatie.

Als Informatie- en IT manager ben je in staat het verschil te maken voor de onderwijsinstelling waar je werkzaam bent. Echter realiseren we ons dit soms te weinig. Veel actuele vraagstukken bieden kansen maar kunnen ook een bedreiging gaan worden.

Op donderdag 7 februari 2019 vindt er een nieuwe bijeenkomst plaats. Inmiddels hebben er 15 deelnemers zich aangemeld. Om deel te nemen hoef je niet deel te hebben genomen aan de eerdere sessies. Het doel is ook nu weer om concrete handvatten aangereikt te krijgen die direct in de praktijk toegepast kunnen worden.

Welke onderwerpen worden besproken?

  • Regie op kwaliteit in het onderwijs. Wat betekent dit voor IV/IT?
  • Datagestuurd onderwijs en procesmatig werken. Kan IV/IT hiervoor de motor zijn?
  • Flexibiliteit en mobiliteit. Veel kansen voor IV/IT!

Meer weten of nu al geïnteresseerd om deel te nemen? Meld je via mail aan bij onze relatiemanager onderwijs, Rieks Oosting roosting@arlande.nl.