Contact

NIEUWS

Berichten

18-09-2020 Vijf tips voor complexiteitsreductie bij flexibel onderwijs

Flexibilisering: een actueel thema waar veel onderwijsinstellingen mee bezig zijn. Maar hoe maak je ruimte voor flexibilisering, terwijl er zoveel andere ontwikkelingen spelen en er zoveel verschillen zijn binnen het onderwijs?

Lees meer
07-09-2020 Op het snijvlak van de crisis- en lijnorganisatie tijdens de coronacrisis. Een vraaggesprek met Marc Janssen.

Terwijl het land in de greep werd gehouden door de coronacrisis, moest per 30 maart jl. een ontmantelde Optimum Care afdeling van een zorg- en onderwijsinstelling operationeel worden gemaakt. Voorheen vond daar vroege revalidatie plaats na een Intensive Care-opname. De afdeling was ingericht op ...

Lees meer
14-07-2020 De Design Sprint, online én offline!

Hoewel veel projecten groots worden gestart, blijkt het vaak lastig om een project met goed resultaat – binnen scope en budget – af te ronden. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van nieuwe producten: met veel zorg worden producten ontwikkeld, waarna na oplevering blijkt dat het product toch niet goed aan lijkt te sluiten bij de vraag. Om mismatches te voorkomen ...

Lees meer
01-07-2020 Peter van Schie, de eerste Arlandiaan met pensioen!

Vandaag gaat onze Peter van Schie na veertien jaar Arlande uit dienst om samen met zijn vrouw Trudy van zijn pensioen te genieten. Het is hem van harte gegund! Voordat we Peter laten gaan, willen we graag in dit artikel met hem terugblikken op zijn werkzame leven bij Arlande. Daarover kunnen we een boek schrijven, en misschien gaan we dat ook nog gewoon doen.

Lees meer
30-06-2020 Digitaal examineren zonder proctoring? Het kan!

Donderdag 4 juni jl. organiseerde Arlande samen met NHL Stenden een virtuele kennissessie digitaal toetsen in het hoger onderwijs. Aan de sessie namen zestien professionals van elf verschillende hbo-instellingen deel, variërend van directeur bedrijfsvoering tot functioneel beheerder toetsen.

Lees meer
23-06-2020 Van crisissituatie naar het nieuwe normaal

In dit artikel interviewen we onze collega Ruben van Twillert, interim bestuursadviseur bij Duo+ (uitvoeringsorganisatie van en voor de gemeenten Uithoorn, Ouder-Amstel en Diemen) over de gevolgen van de coronacrisis voor de organisatie. Vragen zijn onder andere wat de crisis betekent voor de medewerkers en wat voor gevolgen dat heeft voor de manier van leidinggeven. En wat is er geleerd van de crisis? In dit interview lees je de antwoorden. 

Lees meer
19-06-2020 Impact Matters & Arlande slaan handen ineen om werelden samen te brengen

Arlande is sinds begin 2020 verbonden aan Impact Matters. Als partnerbedrijf geeft Arlande haar medewerkers de kans een maatschappelijk bijdrage te leveren, hun kennis op een andere manier in te zetten en om mooie en waardevolle ervaringen op te doen. Medewerkers die iets extra’s willen doen, kunnen zich aanmelden om een project voor Impact Matters op te pakken.

Lees meer
11-06-2020 Uitslag enquête digitalisering in relatie tot flexibilisering van het mbo en hbo

Digitaal werken op afstand is ‘het nieuwe normaal’ bij onderwijsinstellingen geworden. Aangezien het gebruik van digitale hulpmiddelen een grote rol speelt bij de flexibilisering van het onderwijs wil Arlande onderwijsinstellingen actueel inzicht geven in de relatie tussen digitalisering en flexibilisering. Recent werd daartoe een enquête in het mbo en hbo uitgevoerd. 

Lees meer
05-06-2020 Op weg naar wendbaarheid download de whitepaper

Organisaties hebben zich in de maanden na het uitbreken van COVID-19 voornamelijk gefocust op het in de lucht houden en het op de omstandigheden aanpassen van het primaire proces. Logisch! Maar na een periode van (voornamelijk) thuiswerken, nieuwe manieren van werken en een nieuwe balans vinden is nu de tijd aangebroken om de draad weer op te pakken. Ga je als organisatie terug naar hoe je het altijd deed of ga je dingen anders doen?

Lees meer
28-05-2020 Met verandervermogen kom je er weer bovenop!

‘Verandering is de enige constante in een organisatie.’ Wie kent deze uitspraak niet. Hoe zorgen wij ervoor dat we anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en hoe creëren we toegevoegde waarde?

Lees meer

Pagina's