Contact

NIEUWS

Berichten

25-11-2020 Interview met Kasper Nobel over (veilig) digitaal examineren bij ROC Nijmegen

Meer dan ooit wordt er digitaal geëxamineerd in het onderwijs. Eén van de vragen waar onderwijsinstellingen voor staan is: hoe kunnen deze examens op een veilige manier digitaal afgenomen worden? Zo ook bij ROC Nijmegen ...

Lees meer
18-11-2020 Communiqué naar aanleiding van de Arlande themabijeenkomst digitaal examineren en diplomeren in het mbo

Op donderdag 29 oktober vond een themabijeenkomst plaats over digitaal examineren en diplomeren voor managers en specialisten examinering in het mbo. 

Lees meer
15-10-2020 Benchmark Digitale innovatie in het onderwijs

Waarom digitale innovatie in het onderwijs noodzakelijk is, heeft iedereen in de afgelopen maanden aan den lijve kunnen ondervinden. Als gevolg van Covid-19 is lesgeven op afstand bijna de nieuwe norm. Hoe het in de toekomst verder gaat...

Lees meer
09-10-2020 Succesvol ontwikkelen en veranderen in het primair onderwijs

Het primair onderwijs wordt doorlopend geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. Variërend van klein en praktisch tot groot en complex. Verbeteren, veranderen en vernieuwen zijn een structureel onderdeel van het takenpakket geworden in het primair onderwijs. Werken in projecten hoort erbij.

Lees meer
01-10-2020 Opdracht Bestuurs- en Managementadviseur

In juni 2019 begon Karim Ras aan zijn opdracht bij de afdelingen Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bouw en Gebruik (VTH) van de zeven stadsdelen van de gemeente Amsterdam.

Lees meer
18-09-2020 Vijf tips voor complexiteitsreductie bij flexibel onderwijs

Flexibilisering: een actueel thema waar veel onderwijsinstellingen mee bezig zijn. Maar hoe maak je ruimte voor flexibilisering, terwijl er zoveel andere ontwikkelingen spelen en er zoveel verschillen zijn binnen het onderwijs?

Lees meer
07-09-2020 Op het snijvlak van de crisis- en lijnorganisatie tijdens de coronacrisis. Een vraaggesprek met Marc Janssen.

Terwijl het land in de greep werd gehouden door de coronacrisis, moest per 30 maart jl. een ontmantelde Optimum Care afdeling van een zorg- en onderwijsinstelling operationeel worden gemaakt. Voorheen vond daar vroege revalidatie plaats na een Intensive Care-opname. De afdeling was ingericht op ...

Lees meer
14-07-2020 De Design Sprint, online én offline!

Hoewel veel projecten groots worden gestart, blijkt het vaak lastig om een project met goed resultaat – binnen scope en budget – af te ronden. Hetzelfde geldt voor het ontwikkelen van nieuwe producten: met veel zorg worden producten ontwikkeld, waarna na oplevering blijkt dat het product toch niet goed aan lijkt te sluiten bij de vraag. Om mismatches te voorkomen ...

Lees meer
01-07-2020 Peter van Schie, de eerste Arlandiaan met pensioen!

Vandaag gaat onze Peter van Schie na veertien jaar Arlande uit dienst om samen met zijn vrouw Trudy van zijn pensioen te genieten. Het is hem van harte gegund! Voordat we Peter laten gaan, willen we graag in dit artikel met hem terugblikken op zijn werkzame leven bij Arlande. Daarover kunnen we een boek schrijven, en misschien gaan we dat ook nog gewoon doen.

Lees meer
30-06-2020 Digitaal examineren zonder proctoring? Het kan!

Donderdag 4 juni jl. organiseerde Arlande samen met NHL Stenden een virtuele kennissessie digitaal toetsen in het hoger onderwijs. Aan de sessie namen zestien professionals van elf verschillende hbo-instellingen deel, variërend van directeur bedrijfsvoering tot functioneel beheerder toetsen.

Lees meer

Pagina's