Contact

Masterclass: Professionaliseren van de veranderorganisatie

Masterclass: Professionaliseren van de veranderorganisatie

Duur: 
1 dagdeel
Prijs: 
€ 345,- (excl. BTW)

Businesscase:

Verbeteren, ontwikkelen, veranderen en innoveren. Organisaties kunnen er niet om heen. Het is een structureel onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Elke organisatie heeft meestal wel een of meer projecten of programma’s lopen. Er wordt veel geld en tijd aan besteed. Maar hoe zorg je ervoor dat de beoogde doelen worden behaald en je in control blijft? Een belangrijke stap daarin is de organisatie aan te passen aan de toenemende veranderopgaven. Arlande heeft een visie en aanpak ontwikkeld waarmee in relatief korte tijd het verandervermogen van organisaties verbeterd kan worden. Het gedachtegoed van Arlande heeft zich in de praktijk bij gerenommeerde organisaties bewezen. Graag delen wij dit gedachtegoed met jou. Het biedt nieuwe inzichten en handvatten om de eigen organisatie mee te professionaliseren. 

Benefitsmanagement:

Wat levert deze investering je op;

 • Het belang en de noodzaak van professionaliseren van de veranderorganisatie wordt uitgelegd
 • Waarom is het nodig om running & changing the business virtueel te scheiden?
 • Wat is er nodig om te professionaliseren? Welke bouwstenen zijn noodzakelijk
 • Hoe pak je het professionaliseringsproces aan zonder de organisatie te veel te belasten?
 • Het biedt je een schets van de toekomstige veranderorganisatie van jouw organisatie en een aanpak om dat voor elkaar te krijgen
 • Een professionele veranderorganisatie zorgt voor een:
 • Veranderorganisatie die beter in control is
  • Hogere tevredenheid bij opdrachtgevers en stakeholders;
  • Toename van kwalitatief betere eindresultaten 
  • Toename projecten/programma’s die binnen tijd en budget opleveren;
  • Vermindering van werkdruk 
  • Hogere wendbaarheid van de organisatie
  • En niet te vergeten “Projecten worden weer leuk!”

Beschrijving:

Veranderen, innoveren en ontwikkelen zijn structurele activiteiten geworden in nagenoeg alle organisaties. Het is daarom van belang de “veranderorganisatie” een structurele plek te geven. De veranderorganisatie kan virtueel zichtbaar gemaakt worden. Daardoor krijg je overzicht en inzicht in alle (beoogde) veranderingen en ben je beter in staat om die veranderingen te besturen, te faciliteren en te bemensen. Het professionaliseringsmodel van Arlande biedt de inzichten, werkwijze en interventies om het verandervermogen van jouw organisatie sterk te verbeteren. Maak kennis met dit toegankelijke gedachtegoed en laat je inspireren door de succesvolle toepassingen in de praktijk.

Is jouw veranderorganisatie al gereed voor de toekomst? Is jouw verandervermogen toereikend?

Voor wie:

Bent je bestuurder of directeur en verantwoordelijk voor strategische ontwikkeling, innovatie, product- en/of organisatieontwikkeling? Wil je het verandervermogen van jouw organisatie verbeteren? Dan is deze masterclass interessant voor je!

Vragen die aan bod komen:

 • Waarom moet het verandervermogen van organisaties verbeteren?
 • Hoe kun je een projectenorganisatie pragmatisch professionaliseren?
 • Hoe werkt een professionele veranderorganisatie?
 • Welke interventies zijn er nodig om dat te bereiken?
 • Wat wordt er van bestuurders en directie verwacht bij de professionalisering?

De masterclass is onderdeel van de leerlijn over projectmanagement en professionaliseren van de veranderorganisatie. De leerlijn beslaat meerdere modules die betrekking hebben op het succesvol inzetten van strategie in bedrijven en organisaties. Elk onderdeel (module) kan los gevolgd worden en is ook als in-company (maatwerk) module voor jouw eigen organisatie beschikbaar.

Door wie:

Gerard Ramaekers is organisatie-ontwikkelaar en principal associate bij management- en adviesbureau Arlande. Hij is gespecialiseerd in het inrichten en ontwikkelen van professionele veranderorganisaties met name in het onderwijs en (semi-)overheid. Hij was o.a. de programmamanager van het programma Professionaliseren Veranderorganisatie van Avans Hogeschool en MBO Vakschool SintLucas.