Contact

Masterclass: PPM Basis module

Masterclass: PPM Basis module

Duur: 
5 dagdelen, om de week
Locatie: 
Amsterdam
Prijs: 
€ 1945,- (excl. BTW)
Datum: 
20 november 2019

Businesscase:

In veel organisaties wordt de stroom van veranderinitiatieven steeds groter en minder voorspelbaar. Hoe maak je daarin keuzes - zodat díe projecten worden gedaan die optimaal waarde toevoegen aan de organisatie en zodat die gekozen projecten ook succesvol kunnen worden uitgerold en de voordelen ervan worden genoten?

Project Portfolio Management (PPM) ondersteunt directie en management bij het voeren van de regie over de stroom aan projecten en andere initiatieven voor change. Organisaties die de beginselen van PPM toepassen ervaren daar direct grote voordelen van, doordat er meer projecten slagen en er minder tijd en geld onnodig wordt verspild.

In de Basis module van de Masterclass PPM maak je een sprong door te leren wat de beginselen van PPM zijn en hoe je die toepast om grip te krijgen op het projectenportfolio.

Benefitsmanagement:

Wat de investering in de Masterclass PPM Basis module je oplevert is:

 • Grip krijgen op je projecten door de basiselementen van PPM toe te kunnen passen.
 • Focus op de benodigde rollen en competenties.
 • Zien hoe anderen het toepassen.
 • Leren van best practices.
 • Een certificaat van deelname. 

Beschrijving:

Deze masterclass biedt jou de gelegenheid om je samen met collega’s uit andere organisaties verder te professionaliseren in de beginselen van PPM. In de masterclass krijg je de gelegenheid om cases uit je eigen praktijksituatie te spiegelen met de andere deelnemers, voorbeelden uit te wisselen, dilemma’s te benoemen, best practices te kennen en te werken aan oplossingen. Dit stimuleert de toepassing van het geleerde in de eigen werkomgeving en er concreet mee aan de slag te gaan. Met name het presenteren van eigen cases in combinatie met de best practices en ervaring van de master blijkt veel inspiratie te geven. De groepsomvang is daarom beperkt tot maximaal 7 deelnemers.

Voor wie?

De Masterclass PPM Basis module is bedoeld voor personen die zijn belast met of direct betrokken bij het organiseren en professionaliseren van project portfolio management (PPM) in hun organisatie. Voor bestuurders, directieleden, managers, controllers, project portfolio managers en programmamanagers, managers PMO, portfolio-analisten en bijvoorbeeld informatiemanagers die zich willen oriënteren op en oefenen in de basis van PPM. Én die daarmee aan de slag willen gaan in hun organisatie.

Vragen die aan bod komen:

 • Hoe kom je tot prioritering van veranderinitiatieven en projecten? 
 • Hoe organiseer je een goed werkende stage-gate besluitvorming bij faseovergangen van projecten?
 • Hoe bouw je een classificatie van projecten om ‘one-size-fits-all’ te voorkomen?
 • Wat zet je in een basis dashboard voor besluitvorming en monitoring van het (deel)portfolio?
 • Wie zitten er in de portfolio board en in de regiegroepen voor deelportfolio’s, en met welke disciplines formeer je een portfolioadviesgroep of toetsgroep? 
 • Welke competenties heeft een project portfolio manager nodig? 

Op welke van deze vragen de nadruk komt te liggen wordt in overleg met de deelnemers bepaald.

Naast de Masterclass PPM Basis module is er ook een Masterclass PPM Top module. Beide trajecten beslaan elk vijf dagdelen. Deelnemers die de PPM Basis module hebben gevolgd kunnen doorstromen naar de Top module. 

Elke module is ook voor in-company (maatwerk) toepassing beschikbaar.

De masterclass is onderdeel van de leerlijn over projectmanagement en professionaliseren van de veranderorganisatie. De leerlijn beslaat meerdere modules die betrekking hebben op het succesvol inzetten van strategie in bedrijven en organisaties. Elk onderdeel (module) kan los gevolgd worden en is ook als in-company (maatwerk) module voor uw eigen organisatie beschikbaar.

Door wie:

Jan Bloem is een senior consultant en trainer/coach en als externe associate verbonden aan management- en adviesbureau Arlande. Jan is autoriteit in het ontwikkelen en toepassen van PPM en heeft daarmee ruime ervaring opgebouwd in diverse sectoren. Hij is in 2014 met deze masterclass gestart.